Smluvní pojišťovny

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)