NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK


SLUŽBY

  • Vakcinace a prevence
  • Preventivní prohlídky
  • Prohlídky pro zaměstnavatele
  • Diagnostika

 

CENÍK VÝKONŮ HRAZENÝCH PACIENTY

Administrativní výkon, 10 min 

100 Kč

Aplikace očkování (mimo očkovací kalendář)

300 Kč

Bodové ohodnocení úrazu - sepsání oznámení o úraze, pojistky

500 Kč

Ekg + popis 

500 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz

600 Kč

Rozšíření ŘP

300 Kč

Ověření způsobilosti k řízení MV - důchodci

400 Kč

Vydání profesních průkazů (potravinářství)

600 Kč

Výpis ze zdrav. dokumentace

400 Kč

Výpis ze zdrav. dokumentace pro zdrav. pojišťovny

450 Kč

Vyšetření glykémie glukometrem

100 Kč

Vyšetření moči na žádost pacienta

100 Kč

Vyšetření pro cestu do zahraničí s příslušným závěrem

500 Kč

Vyšetření pro držení střelných zbraní

600 Kč

Vyšetření pro lázně samoplátců s lázeňským návrhem

400 Kč

Sepsání návrhu na KLL (komplexní lázeňská léčba) a PLL (příspěvková lázeňská léčba (PLL) + vyšetření aktuálního stavu 

300 Kč

Vystavení duplikátu zdravotního dokladu

150 Kč

Vyšetření před interrupcí s ekg vyšetřením

600 Kč

Vyšetření sportovce

600 Kč

Zpráva pro účast na rekondičních pobytech, táborech atd.

200 Kč

Kopie zdrav. dokumentace na žádost nemocného - 1 stránka

10 Kč

VÝKONY VYŽADUJÍCÍ NADSTAVBOVÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Stanovení krve ve stolici analyzátorem Quikread 101 (pouze 1 vzorek)

300 Kč

Stanovení CRP analyzátorem Quikread 101 (pokud není hrazeno pojišťovnou)

300 Kč

Výplach ucha elektrickým vyplachovačem Otodouche

200 Kč

Přesné stanovení tělesné výšky pomocí Bodysonu (ultrazvukový měřič výšky)

50 Kč

Odstranění bradavic v místním umrtvení pomocí elektrokauteru (jedno sezení)

300 Kč